இடுகைகள்

டிசம்பர், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஒருவரது தனிப்பட்ட அனுபவம்; சமூக கட்டமைப்பிற்குள்ளானாலும் அதன் சமத்துவ இன்மையாலும் விளைந்தவை- அவை அரசியலே!!

படம்
  அமைப்பு என்பது கடந்த காலத்தினதும் வருங்காலத்தினதும் பொறுப்புணர்வு மிக்கதாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார்- கிராம்சி. இத்தகைய பொறுப்புணர்வைத்தான் அமைப்புகளின் தலைமை கொண்டிருக்க வேண்டுமே ஒழிய அயோக்கியத்தனங்களில் ஒற்றுமையைப் பாதுகாப்பதல்ல என்கிறார் அவர். ஒரு புரட்சிகர அமைப்பினது- கட்சியினது வளர்ச்சி என்பது தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகின்ற ஒன்று. அதன்போது தான், அமைப்பினது கடமைகள் விரிவடைக் கூடும். அதனடிப்படையிலேயே ஒடுக்கப்பட்ட அதிகாரமற்று இருக்கும் மக்களுக்கான அமைப்பாக அது இயங்க முடியும். அல்லாமல் இருக்குமானால் அமைப்பிற்குள் அதிகாரம் படைத்தவர்களின் குழு வாத நலன்களுக்கு வலு சேர்ப்பதாகிவிடும். இத்த நலக்களை பேண வெறும் சொற்தொரடர்களை மனப்பாடம் செய்து ஒப்புவிக்கும் உறுப்பினர்களை மட்டும் உள்ளிணைத்துக் கொள்ளும். அது மட்டுமல்லாமல் 'போராட்ட அமைப்புகள்' என்று சொல்லிக் கொள்பவைகள் சனநாயகமற்ற, பேச்சு கருத்து சுதந்திரத்தை மறுக்கின்ற மதவாத நம்பிக்கை கொண்டவை போல் நடந்து கொள்கின்றன. தீண்டாமையை 'புனித அமைப்பு' வகையறா அரசியலை வளர்த்து விட்டுக் குளிர் காய்கின்றன. அதற்குள் ஒருவகை பாசிச கூறுகளையும் ஏகபோ